วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงเรื่องหญ้า
1.บทนำ
      1.1   ความหมายของหญ้า
        1.2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
      1.3   ประโยชน์ของหญ้า
2  ประเภทของหญ้า
        2.1  หญ้าที่เป็นวัชพืช
       2.2 หญ้าที่เป็นสมุนไพร
3 การปลูกหญ้า
     3.1  หญ้าที่นิยมปลูก   
     3.2  การปลูกหญ้าแบบแยกต้น
     3.3  การปลูกหญ้าเป็นแผ่น ๆ  แบบปูแผ่น
     3.4  การปลูกโดยใช้เมล็ด  
  3.5  การปลูกหญ้าแบบแผ่นเล็ก ๆ  
     3.6  การปลูกแบบหว่านร่าง

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

สมิช,แอลเจ.  (2553).  บันทึกรักแวมไพร์ ตอน หวนคืน.  (ไขมุข ผู้แปล).[ม.ป.ท]: เพิร์ล พับลิชชิ่ง.

พิพัฒน์ ชูวรเวช.  (2546).  ตำนานแสตมป์ไทยสำหรับนักสะสม.[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.]

ไอแซคสัน,วอลเตอร์.  (2554).  สตีฟ จ๊อบส์.  นุชนาฏ เนตรประเสริฐ,วิริยา สังขนิยม,วิโรจน์ รุจิจนากุล,
                อรยา เอี่ยมชื่น,&ณนงลักษณ์ จารุวัฒน์ ผู้แปล.[มปท]: เนชันบุ๊คส์.    

ตัน ภาสกรนที.  (2554).  วิถี(ไม่)ตัน ฉบับตัน ภาสกรนที.  [ม.ป.ท.]: กรุงเทพธุรกิจ.

Tate: Marsha Ann.  (2510).  Web wisdom: how to evaluate and create Information quality     

              on the Web.  2nd ed.  Boca Raton, FL: CRC Press.     


วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กังฟูแพนด้า

กังฟู แพนด้า

1.ประโยคหรือสำนานดีๆจากภาพยนตร์
-ในคัมภีย์ไม่มีอะไร อยู่ที่ตัวเอง2.ข้อคิดที่ได้รับจากภาพยนตร์
-ความไม่เก่งก็สามารถฝึกได้
-การเรียนคือการฝึกฝนประสบการณ์
-มองเห็นว่าอาจารย์รักลูกศิษย์มากไหน แม้ลุกศิษย์จะเป็นอย่างไร3.ตัวละครที่ชอบที่สุด เหตุผล
- โป เพราะโปเขาฟึกวิชากังฟูจนสำเร็จเพราะความหิวทำให้เขาทำได้


4.คำแปลข้อความภาษาอังกฤษข้างต้น
One often meets his destiny on the road he takes to avoid it.
หนึ่งมักจะพบกับชะตากรรมของเขาบนถนนเขาจะใช้เวลาเพื่อหลีกเลี่ยงมัน
To make something special you just have to believe it's special.
เพื่อให้สิ่งนั้นพิเศษคุณเพียงแค่ต้องเชื่อว่ามันพิเศษ
Enough talk, let's fight!
การพูดคุยก็เป็นการต่อสู้ได้
There is no such thing as level zero.
ไม่มีสิ่งใดไม่เริ่มจากศูนย์
I've been proud of you. And it was my pride that blinded me
ฉันภูมิใจในตัวคุณ และมันก็เป็นความภาคภูมิใจของฉันแม้ฉันตาบอด
Well done, students...*if* you were trying to disappoint me.
ถ้านักเรียนทำดี.....สิ่งที่ทำก็จะไม่ผิดหวัง
You may wish for an apple or an orange, but you will get a peach.
สำหรับคุณอาจต้องการแอปเปิ้ลหรือส้ม แต่มันก็เป็นพีช
Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the "present"
เมื่อวานนี้เป็นอดีตในวันพรุ่งนี้เป็นปริศนา แต่วันนี้เป็นของขวัญ นั่นคือเหตุผลที่เรียก ว่า"ปัจจุบัน"